středa 23. září 2015

Pelayo Mas Castaneda, občanská válka v Toledu

Pelayo Mas Castaneda (1891-1954)

Byl synem Adolfa Mas Ginesta, zakladatele prestižního Archivo Ginesta Mas, kde se shromažďovaly fotografie uměleckých děl Španělska.
V roce 1938 byl pověřen toledským kardinálem Isidorem Gomou aby zdokumentoval válečné škody v Toledu a jeho provinciích. Vzniklo tak velmi působivé album, které je dokumentem běsnění antiklerikálních republikánů. Pelayo fotografoval na formát 35x33 cm a každou fotografii doplnil psaným textem. Album pojmenoval Martirio del Arte y destrucción de la Iglesia en la España Roja (volně přeloženo: Mučednictví umění a zničení církve v Rudém Španělsku.) Na snímcích jsou k vidění např. poškozený Convento de la Concepción Francisca, poničené obrazy a sochy sekyrami. Mezi nimi byly např. socha zmrtvýchvstalého Krista od El Greca, portrét kardinála Tavera, také od El Greca. Pravděpodobně nejstarším poničeným dílem byly románské sochy z dvanáctého století v klášteře Santa Isabel de los Reyes. Z kostela San Miguel el Alto pochází snímek znesvěcených ostatků, včetně dětských, které roztrousily všude kolem a lebky umístili na oltář.

 
Kristus z kláštera Santa Isabel de los Reyes, XII. století

Kristus z kláštera Santa Isabel de los Reyes, XII. století

Zmrtvýchvstalý Kristus, El Greco

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas

Convento de las Concepcionistas, vyryté FAI -
Federación Anarquista Ibérica – Iberská anarchistická federace

kostel San Miguel el Alto, znesvěcené ostatky

portrét kardinála Tavera od El Greca

Žádné komentáře:

Okomentovat