neděle 7. června 2015

F. Thiele-Oslava záboru Sudet 1938

Před dvěma lety se na internetu objevil obraz s Adolfem Hitlerem, který je oslavován jako představitel spravedlnosti a nositel pokroku. Obraz je signován F. THIELE a datován 1938. Na webových stránkách, kde byla fotografie publikována se objevila debata o tématu zobrazení. Je tam vyslovena myšlenka o oslavě záboru Sudet, s kterou se ztotožňuji. Původce a zřejmě i majitel obrazu, uvádí, že jej z mnichovského hostince Bürger Bräu Keller přivezl jeho předek sloužící v americké armádě a přivezl ho do Spojených států. Na počátku své politické kariéry zde Hitler pořádal stranické schůze a byl zde spáchán i jeden z neúspěšných atentátů na vůdce. Hostinec na konci války dostal zásah leteckou bombou, která neexplodovala. 30. dubna 1945 se do Mnichova a hostince dostala americká 42nd 'Rainbow' Infantry Division. Poté se v budově usídlil červený kříž.

F. Thiele představuje Franze Thieleho, který se narodil 9. 3. 1868 ve Frýdlantu, vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni a v letech 1884-92 studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění. Mezi lety 1902-39 byl na pražské Akademii zástupcem německých tříd. Roku 1905 byl jmenován řádným profesorem a od roku 1939 zde vedl německou malířskou školu. Zúčastnil se také velké německé výstavy v Liberci roku 1906 Deutschböhmiche Ausstellung (Výstava českých Němců). Za okupace byl ředitelem německé Akademie. Thiele měl svá díla i na výstavách Grossen Deutsche Ausstellungen v Mnichově (ani jedno z vystavených děl nebyl tento obraz). Konkrétně roku 1939, 1940 a 1941, Jeho obrazy si koupil jak Adolf Hitler, tak Joseph Goebbels. Zemřel 23. 5. 1945 v Praze, údajně zlynčován davem.

Na obraze je v levé části vidět část praporu tehdejší SdP Sudetendeutsche Partei, která byla po záboru Sudet rozpuštěna v průběhu října 1938 a na konci měsíce (30. října) včleněna do NSDAP. Jak již upozornil jeden z přispěvovatelů na fóru oné webové stránky, autor se inspiroval řadou fotografií a to hlavně z oficiálních fotografií Heinricha Hoffmanna. Na obálce časopisu Hitler befreit Sudetenland je vidět dvojice žen, kde jedna byla použita v obraze a v časopise najdeme další inspirace. Jedná se především o Hitlerovu návštěvu ze 4. října ve Falknově(Falkenau, nyní Sokolov), kde pozdravil zraněné příslušníky Freikorps z incidentu v Habartově 12.-13. září 1938. Také skupina dětí vyhlížejících mezi nahoma příslušníku Freikorps je inspirována jednou fotografií ze zmíněného časopisu, taktéž samotní příslušníci bojových jednotek se dají identifikovat ve fotografii z 3. října, kdy Hitler navštívil Aš a na tehdejším Marktplatzu se pozdravil s příslušníky Freikorpsu.

zde odakz na původní zdroj:
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=44&p=1825484
dále informace o Hitlerově návštěvě Sudet a fotodokumentace z Hitler befreit Sudetenland:
http://www.fronta.cz/fotogalerie/mnichovska-dohoda-a-odstoupeni-pohranici