úterý 26. srpna 2014

Jiří Škoch

Jiří Škoch se narodil v Písku roku 1938 v padesátých letech studoval fotografii na Průmyslové škole grafické v Praze. Jeho profesorem byl Rudolf Skopec. Po základní vojenské škole pracoval jako fotograf Škodových závodů v Plzni roku 1959 nastoupil jako fotograf do Archeologického ústavu ČSAV a spolupracoval s Československým spisovatelem a edicí Klub přátel poezie. V roce 1963 se setkal s básníkem a grafikem Bohuslavem Reynkem, toto setkání bylo pro Škocha významným předělem v jeho tvorbě, ale také v osobním životě. Vzniklo dlouhodobé přátelství a v Reynkově rodném statku v Petrkově na Havlíčkobrodsku nacházel časté náměty pro své fotografie. V sedmdesátých letech vznikl cyklus kolážových fotografií s názvem Petrkov.
Škochovo souznění s dílem Bohuslava Reynka ocenil také Jaroslav Med. O fotografiích a fotografování Jiřího Škocha napsal: „Svými fotografiemi  chtěl a chce zmnožit náš život a připomenout krásu každého okamžiku v proudu pomíjivosti. A za každý takový okamžik zachycený citlivým okem  Škochova fotografického aparátu mu patří naše opravdové  a upřímné poděkování."
S tvorbou Jiřího Škocha měla veřejnost příležitost se seznámit  na mnoha výstavách. Ta úplně první se konala v roce 1962 v píseckém muzeu, další pak v Ústí nad Labem, Mostě, Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích a znovu  několikrát v Písku. Vystavoval i v zahraničí, například v Paříži, Berlíně a Budapešti, na dalších výstavách se podílel s domácími i zahraničními umělci.
Za svou tvorbu byl na začátku normalizace podmínečně odsouzen za urážku socialistického zřízení.

Škoch pracuje formou montáže, překrýváním dvou nebo více negativů, čímž dosahuje značné surreálnosti a poetiky. Svým postupem se do značné míry vrací k původním kořenům fotografie, kdy samotné dílo vzniká až jeho vyvoláním.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267558128-vytvarnicke-konfese/210572233650004-jiri-skoch/
Hlava 81, 1980


z cyklu Petrkov, 70.létaKyklop, 1981Kalvárie, 1988

Lesní katedrála, 80.léta

Žádné komentáře:

Okomentovat