sobota 12. dubna 2014

Sixtinská madona

Sixtinská madona je světově proslulý obraz od Raffaela Sanzia. Obraz si u něho objednal papež Julius II. roku 1512 na počest svého zesnulého strýce papeže Sixta IV. Byl určen do benediktýnského kláštera San Sisto v Piacenze, objednávka obsahovala zadání s vyobrazením sv. Sixta a sv. Barbory, klášter v Piacenze byl zasvěcen oběma těmto světcům. Raffael obraz namaloval kolem roku 1513. Roku 1754 obraz z kláštera koupil za 110 000 - 120 000 franků polský král, velkokníže litevský a saský kurfiřt August III. a nechal jej převést do Drážďan. Zde obraz získal nesmírný obdiv a dostal téměř nadpřirozený význam. Jedna z legend vypráví o Augustově posunutí vlastního trůnu, aby se obraz lépe vyjímal. Sami němci obrazu přiřkli legendu o tzv. 'Raffaelově vizi', jejíž vznik se datuje do posledního desetiletí 17.století. Dle této legendy se malíři dostalo božského vnuknutí, které mu umožnilo namalovat takovýto obraz. Sama legenda zapříčinila u řady lidí náboženské vytržení v blízkosti obrazu a z díla se stala svým způsobem ikona německého romatismu. Další legendy se k obrazu připojily s končící druhou světovou válkou. S mnoha dalšími uměleckými díly byla Sixtinská madona uchráněna bombardování Drážďan převezením do podzemních štol v nedaleké Pirně. Úkryt objevila speciálně sestavená jednotka Rudé armády, která pátrala po uměleckých předmětech Třetí říše. Obraz byl krátce s jinými díly umístěn v zámku Pillnitz u Drážďan, odkud byl následně převezen do Moskvy a umístěn v Puškinově muzeu. Roku 1946 byl v muzeu dočasně vystaven a po Stalinově smrti byl roku 1955 v rámci programu Verlust + Rückgabe společně s jinými uměleckými předměty vrácen do Německa. Program Verlust + Rückgabe (Ztráta + Návrat) byl společný projekt německých a ruských muzeí k navrácení uměleckých pokladů odvezených sovětskou armádou z Německa. V letech 1955-58 se do Německé demokratické rep. navrátilo víc jak 1,5 milionů uměleckých předmětů.
Franz a Joseph Riepenhausen, Sen Rafaelův, 1821, 99,5 x 119,5 cm

Adolph von Menzel, „Místo pro velkého Rafaela!“, 1855-59, 460 x 620mm

Dmitriy Nalbandyan V.I.Lenin v Drážďanské galerii v roce 1914.

Kurt Schwitters, Spodek, dítě, madona a kůň, 1921, 17,2 x 12,9 cm
Madonna, 1958 Salvador Dalí, Met.mus.NY

Salvador Dalí, Madonna di Guadalupe, 1959

Salvador Dalí, Cosmic madonna, 1958

Salvador Dalí, 1959
Filatov-“And the world remembers the saviours” (1985), oil on canvas, 350 x 700 cm

Mihail Kornetsky, Záchrana Sixtinské madony, 1984-85, 180 x 156 cm

Mikhail Volodin, Záchrana obrazů Drážďanské galerie

Yutchenko, Dreaming of Peace

Blue parody of the “Sistine madonna” by Raphaël, leták

John Slaby, Hitler in heaven, 2007

Žádné komentáře:

Okomentovat